در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : وزارت خارجه دستگاه تخصصی و کارشناسان آن امین نظام در سیاست خارجی هستند/ وزارت خارجه در اظهار نظر کارشناسی و حفظ حقوق ملت، امانتدار کشور است

شناسه خبر: 110716 -

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 12:54

0% ...

شناسه خبر: 110716

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات