در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : مصاف سختی است اما حتما پیروز می شویم؛ هر چه متحدتر باشیم پیروزی نزدیکتر می شود

شناسه خبر: 110680 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:31

0% ...

شناسه خبر: 110680

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی