در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : احیای دریاچه ارومیه وعده من به مردم آذربایجان و اولین مصوبه دولتم بود/با احیای دریاچه ارومیه مهاجرت از استان متوقف و سرمایه گذاریها افزایش یافت

شناسه خبر: 110678 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:29

0% ...

شناسه خبر: 110678

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی