در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : دنیا به این نتیجه رسید "ایران بزرگتر از آن است که با فشار در هم شکسته شود"/ پیشنهاداتی شده، متوازن نبود و نپذیرفتیم/ ممکن است در هفته های آینده به نتایج مثبتی در مذاکرات برسیم؛ اگر نرسیم گام سوم را هم محکم بر می داریم

شناسه خبر: 110676 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:27

0% ...

شناسه خبر: 110676

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده