در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : مردم در ۸ سال جنگ پای شرف و حیثیت خود ایستادند؛ اکنون هم این مردم همان مردم نجیب و شریف هستند

شناسه خبر: 110675 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:26

0% ...

شناسه خبر: 110675

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی