در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : همچنان به مذاکره ادامه می دهیم اما کشور را بر مبنای به نتیجه نرسیدن مذاکرات اداره می کنیم

شناسه خبر: 110674 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:26

0% ...

شناسه خبر: 110674

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی