در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : بافت بزرگترین فرش یکپارچه جهان در تبریز نشانه تلاش و هنرمندی مردم آذربایجان است

شناسه خبر: 110668 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:21

0% ...

شناسه خبر: 110668

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی