در جمع مدیران شرکت پالایش نفت تبریز : افتتاح طرح های جدید در پالایشگاه تبریز با حدود ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نشانه تحرک و پیشرفت کشور است

شناسه خبر: 110656 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 18:59

0% ...

شناسه خبر: 110656

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی