جلسه شورای اداری استان و افتتاح پروژه های زیربنایی و اقتصادی

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 18:21

شناسه خبر: 110655