در افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس : هر روز از مذاکره دم می زنند و از روی عجز در برابر خردورزی، وزیر خارجه ما را تحریم می کنند/ادعای ابرقدرتی دارند اما از منطق و مصاحبه یک دیپلمات شجاع و مقتدر مثل ظریف می ترسند/ تحریم ظریف نشانه عجز در برابر عزت و قدرت ملت و دولت ایران است

شناسه خبر: 110622 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 12:38

0% ...

شناسه خبر: 110622

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی