در افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

شناسه خبر: 110615 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 11:27

0% ...

شناسه خبر: 110615

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای استانی