در جلسه شورای اداری و توسعه خراسان شمالی: با اطلاع می گویم شرایط ما از دوران جنگ سخت تر است؛ اما مطمئنم مثل جنگ با مقاومت پیروز می شویم

شناسه خبر: 110556 -

يکشنبه 23 تير 1398 - 17:09

0% ...

شناسه خبر: 110556

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده