در جمع پرشور و پرشکوه مردم شیروان: 1۴ ماه است سخت ترین تحریم را به ایران تحمیل کردند؛ اما مقاومت ملت آنها را در همه صحنه های بین المللی شکست داد

شناسه خبر: 110543 -

يکشنبه 23 تير 1398 - 16:55

0% ...

شناسه خبر: 110543

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده