رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: شهید بهشتی از شخصیت های کم نظیر حوزه و دانشگاه و معتقد به جمعی بود

شناسه خبر: 110518 -

چهارشنبه 5 تير 1398 - 13:28

0% ...

شناسه خبر: 110518

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده