در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛ پیشنهادات زیادی از سوی کشورها مطرح شده که بدون تردید اگر متعادل بود، می‌پذیرفتیم

شناسه خبر: 110492 -

چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 16:57

0% ...

شناسه خبر: 110492

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات