در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛ برجام عامل مؤثری برای مبارزه با قاچاق بود

شناسه خبر: 110490 -

چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 16:50

0% ...

شناسه خبر: 110490

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات