بازدید دکتر نهاوندیان ازنخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید و بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

شنبه 29 تير 1398 - 18:39

شناسه خبر: 110447