حضور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری خراسان شمالی

شناسه خبر: 110389 -

يکشنبه 23 تير 1398 - 18:13

شناسه خبر: 110389

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- جلسات