سخنرانی در اجتماع پرشور و پرشکوه مردم شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

شناسه خبر: 110385 -

يکشنبه 23 تير 1398 - 13:21

شناسه خبر: 110385

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی

- سخنراني ها