حضور رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان شیروان

شناسه خبر: 110372 -

يکشنبه 23 تير 1398 - 10:35

شناسه خبر: 110372

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- سخنراني ها