جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان خراسان شمالی

شناسه خبر: 110259 -

دوشنبه 10 تير 1398 - 17:33

شناسه خبر: 110259

- دفتر رئیس‌جمهوری

- جلسات