دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسه خبر: 110226 -

سه شنبه 4 تير 1398 - 16:35

شناسه خبر: 110226

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده