ورود کتر نهاوندیان به کنارک و بازدید از اسکله صیادی

سه شنبه 4 تير 1398 - 13:36

شناسه خبر: 110218