دکتر نهاوندیان در جلسه بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده استان سیستان و بلوچستان:

اهتمام جدی همه دستگاه‌های محلی و ستادی برای فعال‌تر کردن طرح بازآفرینی شهری ضروری است

معاون اقتصادی رئیس جمهور اهتمام جدی همه دستگاه‌های محلی و ستادی را برای فعال‌تر کردن طرح بازآفرینی شهری بویژه در استان سیستان و بلوچستان مورد تأکید قرار داد و گفت: طرح بازآفرینی شهری در کنار منافع اقتصادی برای مردم از آثار و تبعات مثبت اجتماعی و فرهنگی نیز برخوردار است.

شناسه خبر: 110208 -

سه شنبه 4 تير 1398 - 10:33

دکتر محمد نهاوندیان در جلسه بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده استان سیستان و بلوچستان با اشاره به آغاز طرح امید در بازآفرینی شهری در بهمن‌ماه سال 96 با دستور رئیس جمهور و بسیج همه دستگاه‌ها و امکانات برای اجرای این طرح گفت: معاونت اقتصادی در این زمینه وظیفه هماهنگی همه دستگاه‌ها را در کمک به وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد و براساس این طرح همه دستگاه‌های اجرایی باید زمین‌های دولتی بلااستفاده را شناسایی و در اختیار این طرح قرار دهند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر تلاش مضاعف برای فعال‌تر کردن طرح بازآفرینی شهری، اظهار داشت: باید با اهتمام و جدیت بیشتر با شناسایی و رفع موانع در جهت اجرای کامل آن گام برداشت و کاستی‌های احتمالی را با سرعت بیشتر برطرف کرد.

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه دو شهر زاهدان و چابهار در حوزه بازآفرینی شهری و احیاء بافت‌های فرسوده از اهمیت بیشتری برخوردارند، خاطر نشان کرد: پدیده‌ای که در این دو شهر اتفاق افتاده حاصل عدم توسعه استان، خشکسالی استان و پراکندگی سکونتی در استان است و بدون تردید با اجرای طرح بازآفرینی شهری بسیاری از مشکلات این منطقه برطرف خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید با قوت و همت مضاعف همکاری و کمک کنند که این طرح در راستای منافع مردم و کشور به خوبی عملیاتی شود.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه پروژه‌ها باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشند، اظهار داشت: هر طرح و پروژه برای ماندگاری نیازمند توجیه اقتصادی است و البته توجه به مباحث اقتصادی موجب بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسأله نیست و این مسایل نیز حتماً مورد توجه مسئولین قرار دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به بنیاد مسکن در اجرای طرح بازآفرینی شهری توصیه می‌کنم از توسعه‌گران و بخش خصوصی و ابزارهای مالی برای اجرای این پروژه استفاده کند و بدون تردید اگر تمام دستگاه‌ها همکاری و مشارکت دلسوزانه داشته باشند، می‌توانیم موفق باشیم.

دکتر نهاوندیان توجه به مشکلات بافت‌های فرسوده در زاهدان و چابهار را حائز اهمیت دانست و گفت: این موضوعات در اولویت مدیریت اجرایی کشور قرار دارد و به همین جهت باید برای اجرای آن، همه امکانات را بسیج کنیم. این منطقه از نظر سیاست خارجی، توسعه منطقه‌ای و همچنین امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اولویت دارد و ضروری است همه دستگاه‌های محلی و ستادی برای پیشرفت پروژه همت کنند.

در ابتدای این جلسه اعضای ستاد بازآفرینی شهری و همچنین مدیران محلی استان سیستان و بلوچستان گزارشی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده برای بازآفرینی شهری و احیاء بافت‌های فرسوده استان بویژه در دو شهر زاهدان و چابهار ارایه کردند.

شناسه خبر: 110208

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده