تقدیم استوارنامه سفیر لهستان

شناسه خبر: 110138 -

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 14:37

شناسه خبر: 110138

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی