تقدیم استوارنامه سفیر چین

شناسه خبر: 110137 -

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 14:27

شناسه خبر: 110137

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی