تقدیم استوارنامه سفیر تاجیکستان

شناسه خبر: 110136 -

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 14:24

شناسه خبر: 110136

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی