دکتر روحانی تاجیکستان را به مقصد کشورمان ترک کرد

شناسه خبر: 110095 -

شنبه 25 خرداد 1398 - 20:22

شناسه خبر: 110095

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده