معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:

دولت دوازدهم نسبت به اشتغال روستایی اهتمام جدی دارد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مهمترین هدف برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر را فعال سازی ظرفیت های تولید و اشتغالزایی روستایی دانست و همه دستگاههای مربوطه را به مشارکت و همکاری فعال در این زمینه فراخواند.

شنبه 25 خرداد 1398 - 17:42

محمد امید روز شنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر که با حضور مسئولین دستگاههای مختلف برگزار شد، با اشاره به اقدامات گسترده و متنوعی که در چهار دهه گذشته برای عمران و آبادانی روستاها انجام شده ، اظهارداشت: فعالیت های زیربنایی زیادی در حوزه آب ، برق ، گاز و مراکز آموزشی و بهداشتی در روستاهای کشور به ثمر نشسته است و امروز 38 هزار روستای بالای 20 خانوار از نعمت آب، برق ، مدرسه و مرکز بهداشتی بهره مند هستند و به اکثر روستاهای کشور گازرسانی شده است .

وی خاطرنشان کرد: از جمله برنامه هایی که بایستی در جریان برگزاری نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر مورد توجه قرار بگیرد ، معرفی و اطلاع رسانی از خدمات انجام شده در روستاها ومناطق محروم جامعه است .

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم  ریاست جمهوری، مهمترین فعالیت دولت دوازدهم در روستاها را توجه جدی به اشتغال روستایی دانست و گفت: علی رغم خدمات گسترده در زمینه عمران و آبادانی روستاها همچنان شاهد کاهش جمعیت روستایی بودیم اما با اقداماتی که با اهتمام و جدیت دولت تدبیر و امید برای اشتغال روستایی انجام شده ، شاهد مهاجرت معکوس به روستاها هستیم .

امید افزود: از منابعی که برای اشتغال روستایی اختصاص یافته ، تاکنون 150 هزار فرصت شغلی ایجاد شده و نرخ اشتغال روستایی رشد قابل توجهی داشته است و مصمم هستیم اختصاص این منابع را بصورت هدفمند ادامه داده و گامی در جهت رفع مشکل بیکاری در روستاها برداریم .

وی گفت: مقام معظم رهبری نسبت به روستاها و رسیدگی به مناطق محروم تاکیدات فراوانی دارند لذا همه باید دست بدست هم در پیگیری تاکیدات ایشان گام برداریم و از مواردی که لازم است در جریان برگزاری نمایشگاه به مردم ارایه شود موضوع اشتغال در روستاها و شکل گیری روند مهاجرت از شهر به روستا است. وی خاطرنشان کرد: اشتغال روستایی می تواند موجب ماندگاری روستاییان و بازگشت آنان به روستاهای خود و تحول و رونق اقتصادی در روستاها باشد لذا مجموعه دولت توجه به آن را ضروری دانسته و با جدیت دنبال می کند و معتقدیم اگر با برنامه قوی و جامعی در این زمینه وارد شویم می توان در طول برنامه ششم توسعه، آثار و برکات آنرا در کاهش نرخ بیکاری در روستاها شاهد بود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم  ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت برگزای نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایرگفت: از ظرفیت این نمایشگاه می توان برای شناساندن و معرفی توانمندی های اقتصادی روستاها و عشایر در زمینه های مختلف اقتصادی ، گردشگری و صنایع دستی و ایجاد تحول در این عرصه ها استفاده کرد.

در ابتدای این جلسه نماینده دستگاههای مختلف در سخنانی پیشنهادات و دیدگاههای خود را در زمینه برگزاری هر چه بهتر چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر و استفاده بهینه از ظرفیت این نمایشگاه در راستای ایجاد توسعه پایدار در روستاها بیان کردند.

شناسه خبر: 110087