در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) : ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند/ سایر کشورها لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند

شناسه خبر: 110085 -

شنبه 25 خرداد 1398 - 16:30

0% ...

شناسه خبر: 110085

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- جلسات