دیدار رییس جمهور ترکیه

شناسه خبر: 110073 -

شنبه 25 خرداد 1398 - 13:55

شناسه خبر: 110073

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی