دکتر روحانی در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

شناسه خبر: 110059 -

شنبه 25 خرداد 1398 - 11:23

شناسه خبر: 110059

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده