دیدار رئیس اجرایی دولت افغانستان

شناسه خبر: 110053 -

شنبه 25 خرداد 1398 - 10:47

شناسه خبر: 110053

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی