اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای

شناسه خبر: 110019 -

جمعه 24 خرداد 1398 - 13:40

شناسه خبر: 110019

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها