دیدار با رییس جمهور چین

شناسه خبر: 109994 -

جمعه 24 خرداد 1398 - 10:57

شناسه خبر: 109994

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی