دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر ژاپن

شناسه خبر: 109952 -

چهارشنبه 22 خرداد 1398 - 19:18

شناسه خبر: 109952

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی