دیدار وزیر خارجه آلمان

شناسه خبر: 109919 -

دوشنبه 20 خرداد 1398 - 17:54

شناسه خبر: 109919

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی