در دیدار جمعی از اساتید و پزشکان: بزرگترین سرمایه یک جامعه ، سرمایه انسانی ، علمی و اجتماعی است

شناسه خبر: 109872 -

يکشنبه 12 خرداد 1398 - 13:02

0% ...

شناسه خبر: 109872

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات