در دیدار جمعی از اساتید و پزشکان: وجود فاصله بین دانشگاه و تولید و صنعت، غیرقابل قبول است

شناسه خبر: 109869 -

يکشنبه 12 خرداد 1398 - 12:54

0% ...

شناسه خبر: 109869

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات