در نشست با جمعی از اصحاب رسانه: افتخار می‌کنیم در برجام اجازه ندادیم دنیا ما را محکوم کند و امروز تمام دنیا آمریکا را مقصر می داند/این کار مهم دولت دوازدهم بود که از جان و آبروی خود مایه گذاشت و اجازه نداد برجام بشکند

شناسه خبر: 109857 -

شنبه 4 خرداد 1398 - 11:28

0% ...

شناسه خبر: 109857

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات