در نشست با جمعی از اصحاب رسانه: وحدت فکر و اعتماد به یکدیگر از ملزومات اصلی پیروزی در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اسلامی است

شناسه خبر: 109853 -

شنبه 4 خرداد 1398 - 11:22

0% ...

شناسه خبر: 109853

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات