در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی: به وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک می گویم با همه توان به ندای قهرمانان پاسخ مثبت دهید

شناسه خبر: 109851 -

شنبه 11 خرداد 1398 - 11:07

0% ...

شناسه خبر: 109851

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات