در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی: ورزشکاران و قهرمانان همواره برای ملت غرور و نشاط آفریده اند/ اگر امیدوارانه بایستیم، پیروز نبرد خواهیم بود/ نگذاریم میدان مسابقات، محل تفرقه باشد؛ در ورزش یک ملت باید یکصدا باشد

شناسه خبر: 109850 -

شنبه 11 خرداد 1398 - 11:06

0% ...

شناسه خبر: 109850

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات