در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور : دوران سنگ گذشت؛ جواب امروز فلسطینی ها به اشغالگران، موشک در برابر موشک است

شناسه خبر: 109815 -

چهارشنبه 8 خرداد 1398 - 15:04

0% ...

شناسه خبر: 109815

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات