در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور : تحریم کنندگان سخنان متناقضی می گویند؛ معیار برای ما فقط عمل آنها است

شناسه خبر: 109814 -

چهارشنبه 8 خرداد 1398 - 15:03

0% ...

شناسه خبر: 109814

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات