دیدار با کارافرینان و فعالان اقتصادی

شناسه خبر: 109766 -

چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 22:35

شناسه خبر: 109766

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها