در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: طی 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را بالا نبردیم

شناسه خبر: 109756 -

چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 13:54

0% ...

شناسه خبر: 109756

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات