در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملاً اشتباه است

شناسه خبر: 109754 -

چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 13:52

0% ...

شناسه خبر: 109754

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات