در دیدار صمیمی با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی: هدف توطئه های دشمنان جلوگیری از ایرانی قدرتمند، متحد و توسعه یافته است

شناسه خبر: 109753 -

چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 13:51

0% ...

شناسه خبر: 109753

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات