در سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه: افزایش کیفی و کمی تولید دستوری نیست؛ کارگران باید در سود بیشتر واحدهای تولیدی سهیم شوند

شناسه خبر: 109455 -

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 13:03

0% ...

شناسه خبر: 109455

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده